Овог : Нямсүрэн

Нэр : Ууганбат

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.