Овог : Хутагбаатар

Нэр : Дашдаваа

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.