Овог : Мөрөн

Нэр : Мөнх-Өлзий

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.