Овог : Түмэнжаргал

Нэр : Тэлмэн

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.