Овог : Түвдэндаржаа

Нэр : Хатантуул

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.