Овог : Нэргүй

Нэр : Энхмаа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.