Овог : Батболд

Нэр : Уранзаяа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.