Овог : Дээвий

Нэр : Отгонням

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.