Овог : Ариунболд

Нэр : Сэргэлэнтуяа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.