Овог : н

Нэр : Мөнхсоёл

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.