Овог : Дамбадаржаа

Нэр : Алтанчимэг

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.