Овог : Б

Нэр : Бат

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.