Овог : Б

Нэр : Бат-Эрдэнэ

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.