Овог : Содномцэрэн

Нэр : Ганбат

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.