Овог : Д

Нэр : Алтанхуяг

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.