Овог : Н

Нэр : Бадамханд

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.