Овог : П

Нэр : Энхцэлмэг

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.