Овог : Х

Нэр : Батхишиг

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.