Овог : Баатар

Нэр : Батсайхан

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.