Овог : Нямдорж

Нэр : Амарбаясгалан

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.