Овог : П

Нэр : Батсайхан

Хүйс : эрэгтэй

Шагнал Огноо
Мэдээлэл байхгүй байна.