Овог : Ориг

Нэр : Банзрагч

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.