Овог : Долгорсүрэн

Нэр : Даваахүү

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.