Овог : Намсрай

Нэр : Ариунболд

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.