Овог : Ядгайчойндон

Нэр : Чойжилсүрэн

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.