• Оюутолгой ХХК
Танилцуулга
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.
Үйл явдлын мэдээ
“Turquoise Hill Resources”-ийн хяналтын багцыг эзэмшигч “Rio Tinto” групп тус компанийн үлдэгдэл хувьцааг
Оюутолгой өмнийн говийн цэнхэр сувдаар ямар ч хяналтгүй “тоглож” байна
Бусад үйл явдлын мэдээ
Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм