• Мөнхдаатгал ХХК
Танилцуулга
Мөнх Даатгал компани нь 2004 онд ердийн даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр Монгол улсын иргэд болон байгууллагуудад хүргэхээр байгуулагдсан үндэсний даатгалын компани юм.    Мөнх Даатгал компанийн андеррайтингууд нь эрсдэлийн менежментийн нэг хэлбэр болох ердийн даатгалаар мэргэшсэн 10 гаруй жилийн туршлагатай бөгөөд проспект буюу харилцагчийн эрэлт, шаардлагад нийцүүлэн даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ санал болгодог.    Бид өөрсдийн харилцагчиддаа тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэх шинэлэг, чанартай даатгалын бүтээгдэхүүн, зах зээлийн шударга үнээр хүргэхээр ажилладаг. Манай компани нь Орхон, Сэлэнгэ, Баянхонгор, Говьсүмбэр, Баян-Өлгий, Увс, Өмнөговь, Сүхбаатар аймгуудад болон нийслэл Улаанбаатар хотод нийт 134 мэргэшсэн андеррайтерууд, даатгалын төлөө...Дэлгэрэнгүй
лөгчдөөр дамжуулан даатгуулагч нартаа хүрч ажиллаж байна.
Үйл явдлын мэдээ
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.
Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Ч. Отгонжаргал Мөнхдаатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн дарга

Ч. Жигжид Мөнхдаатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Р. Нямсүрэн Мөнхдаатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Т. Оюунгэрэл Мөнхдаатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Д. Батжавхлан Мөнхдаатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Б. Батбаяр Мөнхдаатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

О. Буянхишиг Мөнхдаатгал ХХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн