• Алтайн зам ХК
Танилцуулга
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.
Үйл явдлын мэдээ
Монгол Улсын Их Сургууль, Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институт бусад мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж байгаа “Нягтлан бодох бүртгэлийн тулгамдсан асууд
Бусад үйл явдлын мэдээ
Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

М. Нямдаваа Алтайн зам ХК-ийн ТУЗ -ийн дарга

Ц. Ганцэцэг Алтайн зам ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

С. Баянчулуун Алтайн зам ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

С. Баянмөнх Алтайн зам ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Б. Бат-Ирээдүй Алтайн зам ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Н. Энхцэцэг Алтайн зам ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Г. Сономжамц Алтайн зам ХК-ийн ТУЗ -ийн гишүүн

Т. Мөнгөнцацрал Алтайн зам ХК-ийн Бусад