• Бинсэ ХК
  • Үйл ажиллагааны чиглэл

Үйл ажиллагааны чиглэл

Манай компани нь 22 нэр төрлийн малын эм бэлдмэл, багаж хэрэгслийг орон нутгийн малын эмч болон мал эмнэлгүүдэд нийлүүлэн ажиллаж байна. Мөн малын эмч, малчдад мэргэжлийн болон санхүүгийн гэх мэт олон талын сургалт зохион байгуулдаг юм.

Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм