Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар
Хэзээ : 2017-04-28-д 15:00:00 цагаас
Хаана : БиДиСек ХК-ны байр, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1 байр.
Оролцогчдыг бүртгэх хугацаа : 2017-04-07
Лавлах утас : 99043146, 95906390, 95956390
Хэлэлцэх асуудал :
  • a) Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт b) Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлан, c) Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах d) Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах e) ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох f) ТУЗ-ийн 2017 оны цалин урамшууллын төсөв батлах g) Ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах