Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар
Хэзээ : 2016-04-29-д 14:00:00 цагаас
Хаана : Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг, 3-р хороо, Үйлдвэрийн хэсэгт байрлах Багануур ХК-ийн байр
Оролцогчдыг бүртгэх хугацаа : 2016-03-28 - 2016-04-28
Лавлах утас : Лавлах утас: 99002742, 99044373, 99815690, 88082547
Хэлэлцэх асуудал :
  • 1) “Багануур” ХК-ийн 2015 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах, 2) Компанийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан, Аудитын хорооны дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах, 3) Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан танилцуулах, 2016 оны зардлын төсвийг хэлэлцэн батлах, 4) Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөх төслийг хэлэлцэж батлах, 5) Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох