Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар
Хэзээ : 2016-04-28-д 16:00:00 цагаас
Хаана : Баянгол зочид буудал өөрийн байр, Баянгол ресторанд
Оролцогчдыг бүртгэх хугацаа : 2016-04-28
Лавлах утас : 326778
Хэлэлцэх асуудал :
  • 1. Компанийн 2015 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах 2.ТУЗ-ийн 2016 оны зардлын төсөв