Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар
Хэзээ : 2016-04-20-д 15:00:00 цагаас
Хаана : УБ хот, БГД, 4-р хороо, Нарны зам-20,"Гермес Центр"ХК-ийн төв оффисын байрны 3 давхар, хурлын танхим
Оролцогчдыг бүртгэх хугацаа : 2016-04-20 - 2016-04-20
Лавлах утас : 30 15 77
Хэлэлцэх асуудал :
  • 1.Компанийн 2015 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан
  • 2.Компанийн 2015 оны санхүүгийн тайланд хйисэн аудитын байгууллагын дүгнэлт
  • 3.Компанийн 2014 оны ногдол ашиг хуваарилж тараасан тухай мэдээлэл, 2015 оны ногдол ашгийг хуваарилсан болон 2016 оны ногдол ашгийн тухай
  • 4.Компанийн ТУЗ-ийн болон Гүйцэтгэх захирлын цалин урамшуулал, зардлын төсвийн тухай
  • 5.Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд болон тэдгээрийн эзэмшилд байгаа хувьцааны тухай
  • 6.Компанийн 2016 оны үйл ажиллагааны зорилтын тухай
  • 7. Компанийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай