2017 оны "Хамгийн том эрсдэл" юу вэ

Эх сурвалж : Bloomberg TV

Нийтлэгдсэн : 2017.01.06

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Ц. Оюунцэцэг -ийн

Я. Эрхэмбаяр -ийн

Т. Амартүвшин -ийн

М. Бат-Эрдэнэ -ийн

Д. Болдбаатар -ийн

Л. Дариймаа -ийн

Б. Мянганбаяр -ийн

Г. Энхбат -ийн

Б. Жанлав -ийн

Ж. Туяа -ийн