НОГДОЛ АШГАА КОМПАНИ ДЭЭРЭЭ ТАРААНА

Эх сурвалж : www.gobi.mn

Нийтлэгдсэн : 2016.09.13

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

/Ногдол ашгийг компани дээрээ үргэлжлүүлэн тараах тухай/

 

Говь ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2016 оны 1 сарын 29-ний өдрийн #1 тогтоолоор 2015 оны цэвэр ашгаас хувьцааны нэгж тутамд 140 төгрөгийн ногдол ашиг зарлаж, ногдол ашгийг 2016 оны 6 сарын 1-нээс эхлэн компани дээрээ тарааж, үлдсэн хэсгийг 2016 оны 10 сарын 1-ний дотор ҮЦТХТөвөөр зуучлуулан тараахаар тогтоосон.

 

Харин Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2016 оны 8 сарын 29-ний өдрийн хурлаараа ногдол ашгийг ҮЦТХТөвөөр зуучлуулан тараах нь хувьцаа эзэмшигчдийн хувьд ч, компанийн хувьд ч төдийлөн оновчтой хэлбэр байж чадахгүй байна гэж үзэн, ҮЦТХТөвөөр зуучлуулан тараах шийдвэрээ цуцалж, КОМПАНИ ДЭЭРЭЭ ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ТАРААХААР шийдвэрлэлээ. Ийнхүү шийдвэрлэх болсон нь дараах шалтгаантай юм.  Үүнд:

 

  1. Говь ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 75 % нь 1-50 ширхэг хувьцаа эзэмшиж байгаа бөгөөд ногдол ашгаа авахын тулд харилцдаг брокерийн компани дээрээ очиж хүсэлт бөглөх, ҮЦТХТ-д шимтгэл төлөх гэх мэтээр жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн хувьд ногдол ашгаа авахад зардал, чирэгдэл ихтэй байгаа
  2. Компани дээрээ ногдол ашиг тарааснаар хувьцаа эзэмшигдийн бүртгэлийн асуудлыг цэгцэлж, хувьцаа эзэмшигчдэд компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг цаг тухайд нь шууд хүргэх, жил бүрийн ногдол ашгийг шууд хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд шилжүүлэх замаар зардал чирэгдэл багатай байдлаар тараах боломж бүрдэх юм.

 

Хувьцаа эзэмшигчид ногдол ашгаа дараах 2 хэлбэрээр авах боломжтой. Үүнд:

  1. Компани дээр өөрийн биеэр ирж ногдол ашгаа авах
  2. Банкин дахь харилцах данс руугаа шилжүүлүүлж авах

 

Жич:

Ногдол ашигтай холбоотой илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл та 70139977, 70143713 дугаарт холбогдоно уу.

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Б. Одхүү -ийн

Ү. Бямбасүрэн -ийн

Д. Батцогт -ийн

Ү. Өнөржаргал -ийн

Д. Наранбаяр -ийн

Б. Баярцэнгэл -ийн

С. Даваасамбуу -ийн

Д. Лхагвасүрэн -ийн

Д. Мөнхсайхан -ийн

О. Ихбаяр -ийн