РЕМИКОН: ХАЯГДЛЫГ ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖТАЙ БОЛЖЭЭ

Эх сурвалж : marketinfo.mn

Нийтлэгдсэн : 2016.07.28

Ремикон /MSE:RMC/ компани нь үйл ажиллагаанаас гарч байгаа хаягдалыг дахин боловсруулах үйлдвэрийг байгуулсан талаараа мэдээлэв.

Ремикон /MSE:RMC/ компани нь үйл ажиллагаанаас гарч байгаа хаягдалыг дахин боловсруулах үйлдвэрийг байгуулсан талаараа мэдээлэв.

Үйлдвэр нь цагт 300 м/куб хаягдлыг боловсруулан үйлдвэрийн цэвэр түүхий эд болгон хувиргах бөгөөд үйлдвэрийн гол төхөөрөмж болох шурган дамжуургат бохир хүлээн авагч болон ангилан угаах машиныг БНХАУ-д захиалан хийлгэсэн бол бусад үндсэн хэсгүүд болох сан техникийн байгууламж, цахилгаан хэлхээ, усан сан, материалын бункер зэргийг өөрийн дотоод нөөц бололцоонд тулгуурлан бүтээн байгуулжээ.

Энэхүү байгууламж нь эдийн засгийн алдагдлыг зогсоож, үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд онцгой ач холбогдолтойгоос гадна үүний байгаль орчны ач холбогдолтой гэж компани үзэж байгаа юм байна. 

КОМПАНИЙН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

 
Симбол Биржид бүртгэгдсэн Хувьцааны тоо Салбар Хаалтын ханш
MSE:RMC 2008-05-08 78 679 464   58 (2016-07-01)
 

 

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Y. Byounghwa -ийн

Д. Цэрэндорж -ийн

Д. Тунгалаг -ийн

K. Eun Kyeong -ийн

Ч. Дэлгэрмаа -ийн

Б. Түвшинтөгс -ийн

Д. Есөн-Эрдэнэ -ийн

Ц. Одмаа -ийн

Д. Урангоо -ийн

K. Chang Hwi -ийн