АПУ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ӨНӨӨДРИЙН НИЙТ АРИЛЖААНЫ ҮНИЙН ДҮНГИЙН 44.4%-Г БҮРДҮҮЛЭВ

Эх сурвалж : marketinfo.mn

Нийтлэгдсэн : 2016.07.26

Өнөөдөр Монголын Хөрөнгийн Бирж дээр 22 компанийн үнэт цаас арилжигдсанаас 15 компанийн хувьцааны ханш өсч, 5 хувьцааны ханш

Өнөөдөр Монголын Хөрөнгийн Бирж дээр  22 компанийн үнэт цаас арилжигдсанаас 15 компанийн хувьцааны ханш өсч, 5 хувьцааны ханш уналттай хаагдаж, ханшийн өсөлт давамгайлсан өдөр байлаа. 

Үнэт цаасны ангилалын хувьд I ангилалд 5 компанийн 6,663 ширхэг хувьцаа 2.97 сая төгрөгөөр ,  II ангилалд 16 компанийн 9,619 ширхэг хувьцаа 2.41 сая төгрөгөөр арилжигдсан бол III ангилалд 3 компанийн 10 ширхэг хувьцаа 20,900 төгрөгөөр тус тус арилжигдав.

Харин хоёрдогч зах зээл дээр Засгийн газрын үнэт цаас арилжигдаагүй байна.

Арилжааны идэвхи өмнөх өдрөөс тоо ширхэгийн хувьд өндөр байсан боловч үнийн дүнгээр бага дүнтэй байлаа.

Өнөөдрийн онцлох компаниар АПУ /MSE: APU / компанийг нэрлэж байна. Тус компанийн хувьцаа тоо ширхэг болон үнийн дүнгээрээ хамгийн идэвхитэй байсан бөгөөд нийт 5,711 ширхэг хувьцаа 2.4 сая төгрөгөөр арилжигдлаа. Энэ нь өнөөдрийн нийт арилжааны үнийн дүнгийн 44.4% болж байгаа юм.

Салбаруудын арилжааны үзүүлэлтийг харвал мөн л өмнөх өдөртэй адил тоо ширхэг болон үнийн дүнгээр Хүнсний салбарын хувьцаанууд хамгийн идэвхитэй нь байв.  

Дэлгэрэнгүйг доорхи графикаас харна уу: 

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Д. Уянгалянхуа -ийн

Д. Түвшинтөгс -ийн

A. Sung Hwa -ийн

Б. Буянзаяа -ийн

Т. Оюунтүлхүүр -ийн

М. Хандармаа -ийн

Б. Батбаяр -ийн

Д. Дашдулам -ийн

Y. Byounghwa -ийн

Д. Тунгалаг -ийн