УБ-БҮК КОМПАНИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 20 ТЭРБУМ ТӨГРӨГӨӨР ӨСЧЭЭ

Эх сурвалж : marketinfo.mn

Нийтлэгдсэн : 2016.07.20

Сүүлийн 1 сарын хугацаанд МХБ-д бүртгэлтэй 20 компанийн зах зээлийн үнэлгээ нийт 46.9 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн байна.

Үүнээс УБ Бүк /MSE:BUK/ компанийн зах зээлийн үнэлгээ хамгийн өндөр дүнгээр буюу нийт 19.9 тэрбум төгрөгөөр өсч 58.8 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна. Тус компанийн хувьд нэгж хувьцаагаа 100 дахин хуваасны дараа зах зээл дээр хувьцааны ханшид огцом өсөлт гарсан билээ.

Харин Багануур /MSE:BAN/-ийн үнэлгээ 8.2 тэрбум төгрөгөөр, Монголын Цахилгаан холбоо /MSE:MCH/-ийн үнэлгээ 4.9 тэрбум төгрөгийн өсөлтөөр удаалж байгаа юм. 

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Б. Мөнхбат -ийн

Б. Өсөхбаяр -ийн

О. Амарболд -ийн

Б. Мөнхжин -ийн

С. Анхтуяа -ийн

Ш. Даваалимбэ -ийн

Г. Баяр -ийн

Г. Баярбаатар -ийн

Б. Жавхланбаяр -ийн

И. Гэрэлмаа -ийн