БАГАНУУР: ХУВЬЦААГАА ЭРГҮҮЛЭН ХУДАЛДАН АВАХЫГ КОМПАНИАС ШААРДАХ ЭРХ ҮҮСЛЭЭ

Эх сурвалж : marketinfo.mn

Нийтлэгдсэн : 2016.06.27

Багануур /MSE:BAN/ компани нэмж хувьцаа гаргаж байгаатай холбоотойгоор хувьцаа эзэмшигчдэд өөрийн эзэмшиж буй хувьцааг компаниас худалдан авахыг шаардах эрх үүслээ.

Өөрөөр хэлбэл, 2015.11.05-ны өдөр болсон Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаар нэмж хувьцаа гаргах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн бөгөөд уг хуралд оролцоогүй, эсвэл оролцож нэмж хувьцаа гаргахын эсрэг санал өгсөн хувьцаа эзэмшигчид уг эрхийг эдлэх юм. Шаардах эрхийн хугацаа 2016.08.15-н хүртэл үргэлжлэх талаар МХБ-ээс мэдээлэв.

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Э. Эрхэм -ийн

Э. Оюунгоо -ийн

Д. Жаргал -ийн

Ц. Мягмарбаяр -ийн

Л. Дэлгэрмаа -ийн

М. Оюунтуяа -ийн

Г. Энхтуяа -ийн

Б. Энхтүвшин -ийн

Л. Өгөөмөр -ийн

Б. Гүнболд -ийн