"АПУ" ХК 5.4 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН НОГДОЛ АШИГ ТАРААЛАА

Эх сурвалж : Монголын хөрөнгийн бирж

Нийтлэгдсэн : 2016.06.21

AПУ" ХК 2015 оны цэвэр ашгааас 5.4 тэрбум төгрөгийн ногдол ашгийг 3476 хувьцаа эзэмшигчдэдээ тараахаар шийдвэрлэж, 3075 хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашгийг үнэт

"AПУ" ХК 2015 оны цэвэр ашгааас 5.4 тэрбум төгрөгийн ногдол ашгийг 3476 хувьцаа эзэмшигчдэдээ тараахаар шийдвэрлэж, 3075 хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашгийг үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр дамжуулан дансанд нь 2016 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдөр байршуулжээ.

Мэдээлэл дутуу /Харилцагчийн регистрийн дугаар дутуу/ 401 хувьцаа эзэмшигчид болон томоохон хувьцаа эзэмшигчид болох 4 хувьцаа эзэмшигчийн ногдол ашгийг компаниас шууд төлөхөөр авч үлдсэн байна.

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

З. Цэцэн -ийн

Ю. Нарантуяа -ийн

С. Цэрэн -ийн

Н. Энхриймаа -ийн

З. Алтанзул -ийн

Н. Зоригт -ийн

Д. Пүрэвдорж -ийн

Л. Амар -ийн

Ц. Отгонцэцэг -ийн

Ж. Туяа -ийн