СҮҮ: ӨНӨӨДӨР АРИЛЖИГДСАН ХУВЬЦААНЫ ТОО СҮҮЛИЙН 16 ЖИЛД АРИЛЖИГДСАН ХУВЬЦААНЫ ТООТОЙ ТЭНЦҮҮ БАЙНА

Эх сурвалж : marketinfo.mn

Нийтлэгдсэн : 2016.06.20

Сүү /MSE:SUU/ компани нь хувьцааны хөрвөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 1 ширхэг энгийн хувьцаагаа 1,000 дахин хуваахаар шийдвэрлэсэн билээ.

Сүү /MSE:SUU/ компани нь хувьцааны хөрвөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 1 ширхэг энгийн хувьцаагаа 1,000 дахин хуваахаар шийдвэрлэсэн билээ. 

Харин өнөөдөр хувьцаагаа хуваасны дараах анхны арилжаа явагдаж, тус компанийн нийт 277,242 ширхэг хувьцаа 45.16 сая төгрөгөөр арилжигдсан байна. 

Харин нэг сонирхолтой судалгааг хүргэхэд Сүү /MSE:SUU/ компанийн өнөөдөр арилжигдсан хувьцааны тоо нь хувьцаа хуваахаас өмнөх 16 жилийн хугацаанд арилжигдсан нийт хувьцааны тоотой тэнцүү байгаа юм. 

Ханшийн хувьд өнөөдөр 12.34%-иар өсч 169.9 төгрөгт хүрсэн бол компанийн зах зээлийн үнэлгээ 6.16 тэрбум төгрөгөөр өсч 56.03 тэрбум төгрөгт хүрлээ.

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Э. Эрхэм -ийн

Э. Оюунгоо -ийн

Д. Жаргал -ийн

Ц. Мягмарбаяр -ийн

Л. Дэлгэрмаа -ийн

М. Оюунтуяа -ийн

Г. Энхтуяа -ийн

Б. Энхтүвшин -ийн

Л. Өгөөмөр -ийн

Б. Гүнболд -ийн