ЖУРМУУДЫГ БАТЛАВ

Эх сурвалж : www.baganuurmine.mn

Нийтлэгдсэн : 2016.04.21

Багануур ХК-ийн ТУЗ-өөөс 2016 оны 4-р сарын 18 -нд...

Багануур ХК-ийн ТУЗ-өөөс 2016 оны 4-р сарын 18 -нд:
 
1. “Багануур” ХК-ийн "Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ёс зүйн кодекс",
2. “Багануур” ХК-ийн "Нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хийх хэлцэл, сонирхлын зөрчлийг зохицуулах бодлого".
 
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Б. БАТБИЛЭГ -ийн

Ц. МӨНХЗАЯА -ийн

Г. ТУЯА -ийн

П. БАТЧИМЭГ -ийн

Г. ХОНГОР -ийн

Б. НАМЖИЛСҮРЭН -ийн

Д. Балдан-Очир -ийн

Р. БАТБОЛД -ийн

У. ТУНГАЛАГ -ийн

Г. ЦЭГМИД -ийн