ЖУРМУУДЫГ БАТЛАВ

Эх сурвалж : www.baganuurmine.mn

Нийтлэгдсэн : 2016.04.21

Багануур ХК-ийн ТУЗ-өөөс 2016 оны 4-р сарын 18 -нд...

Багануур ХК-ийн ТУЗ-өөөс 2016 оны 4-р сарын 18 -нд:
 
1. “Багануур” ХК-ийн "Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ёс зүйн кодекс",
2. “Багануур” ХК-ийн "Нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хийх хэлцэл, сонирхлын зөрчлийг зохицуулах бодлого".
 
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Д. Чинзориг -ийн

Т. Алтангадас -ийн

Ө. Отгонтуяа -ийн

Т. Тэлмэн -ийн

Б. Батболд -ийн

М. Батцэцэг -ийн

О. Мөнхчимэг -ийн

Э. Мөнгөнзул -ийн

Д. Лхагвасүрэн -ийн

Т. Болорчимэг -ийн