ЖУРМУУДЫГ БАТЛАВ

Эх сурвалж : www.baganuurmine.mn

Нийтлэгдсэн : 2016.04.21

Багануур ХК-ийн ТУЗ-өөөс 2016 оны 4-р сарын 18 -нд...

Багануур ХК-ийн ТУЗ-өөөс 2016 оны 4-р сарын 18 -нд:
 
1. “Багануур” ХК-ийн "Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ёс зүйн кодекс",
2. “Багануур” ХК-ийн "Нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хийх хэлцэл, сонирхлын зөрчлийг зохицуулах бодлого".
 
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Э. Эрхэм -ийн

Э. Оюунгоо -ийн

Д. Жаргал -ийн

Ц. Мягмарбаяр -ийн

Л. Дэлгэрмаа -ийн

М. Оюунтуяа -ийн

Г. Энхтуяа -ийн

Б. Энхтүвшин -ийн

Л. Өгөөмөр -ийн

Б. Гүнболд -ийн