ЖУРМУУДЫГ БАТЛАВ

Эх сурвалж : www.baganuurmine.mn

Нийтлэгдсэн : 2016.04.21

Багануур ХК-ийн ТУЗ-өөөс 2016 оны 4-р сарын 18 -нд...

Багануур ХК-ийн ТУЗ-өөөс 2016 оны 4-р сарын 18 -нд:
 
1. “Багануур” ХК-ийн "Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ёс зүйн кодекс",
2. “Багануур” ХК-ийн "Нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хийх хэлцэл, сонирхлын зөрчлийг зохицуулах бодлого".
 
Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Э. Батболд -ийн

Б. Мөнхтөр -ийн

Б. Цацрал -ийн

B. Ulus -ийн

Б. Мөнхцэцэг -ийн

А. Гантуяа -ийн

М. Баярхүү -ийн

Б. Анхбаяр -ийн

Г. Төгөлдөр -ийн

Р. Одончимэг -ийн