ТАВАНТОЛГОЙ СТАНЦЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧААР MАRUBENI ШАЛГАРЛАА

Эх сурвалж : www.mongolianminingjournal.com

Нийтлэгдсэн : 2016.02.29

Монгол Улсын Засгийн газар Тавантолгойн нүүрсний ордыг түшиглэн том чадлын цахилгаан станцыг гадаад, дотоодын хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалттай хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэж ...

Тавантолгой цахилгаан станц төслийн нэгж нь байгаль орчин нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, нүүрс,  ус, агаарын чанар, станцын байршил,  цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, станцын ус хангамжийн шугам хоолой, үнсэн сангийн нөөц газар зэрэг холбогдох 20 гаруй судалгаанууд, мөн Эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээ, Хөрөнгө оруулалтын гэрээ, Хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээ, Нүүрс, Ус нийлүүлэх гэрээ, Орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээ зэрэг 15 гэрээний төсөл, нийт 5000 гаруй хуудас бүхий олон улсын стандарт, шаардлагыг хангасан баримт бичгийг боловсруулж дуусгасан.

Төслийн Техникийн зөвлөхөөр Австралийн "WorleyParsons", Санхүүгийн зөвлөхөөр Японы "Sumitomo Mitsui Banking Corporation" , Хуулийн зөвлөхөөр АНУ-ын "Shearman & Sterling" , Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлө байдлын үнэлгээг Английн "Mott MacDonald" компаниуд хийж гүйцэтгэлээ.

Төсөлд хөрөнгө оруулах гадаадын хөрөнгө оруулагчийг сонгохоор дэлхийд нэр хүнд бүхий бие даан эрчим хүч үйлдвэрлэгч (IPP-Independent Power Producer) 25 компанид санал хүргүүлснээс 10 компани төсөлд оролцох сонирхолоо илэрхийлж нэр бүхий 4 компанид Техникийн болон Арилжааны ажлын даалгавар хүргүүлсэн юм. Үе шаттай сонгон шалгаруулалт хийсний үндсэн дээр Японы "Marubeni" корпорацийг “Шалгарсан   хөрөнгө оруулагч”-аар 2016 оны 2 дугаар сарын 28-ний өдөр Тавантолгой Цахилгаан станц төслийн Удирдах хороо хуралдаж тодрууллаа. Хөрөнгө оруулагчийг сонгон шалгаруулах явцад олон улсын аудитын “Делоитт Онч” компани хөндлөнгийн хяналт тавьж ажиллав.

Марубени корпораци нь дэлхийн 22 оронд нийт 34870 МВт суурилагдсан хүчин чадал бүхий цахилгаан станцыг эзэмших, ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулдаг дэлхийн томоохон эрчим хүч үйлдвэрлэгч компани юм.

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Б. Эрдэнээ -ийн

Ч. Жамбалсүрэн -ийн

О. Шинэбаяр -ийн

Д. Тэгшдэлгэр -ийн

Н. Доржсүрэн -ийн

Д. Ганхуяг -ийн

Д. Даваадулам -ийн

Б. Баясгалан -ийн

Ц. Оюунтуяа -ийн

Л. Эрдэнэдалай -ийн