Даатгалын компаниудын “Автотээврийн хэрэгслийн даатгал”-ын гэрээгээр даатгалын нөхөн төлбөр олгохгүй байх нөхцөлийг танилцуулж байна

Эх сурвалж : http://www.frc.mn/

Нийтлэгдсэн : 2015.04.08

Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль, Даатгалын тухай хуульд заасны дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо нь

үйлчлүүлэгч, даатгуулагчдын эрх ашгийг хамгаалах чиг үүргийнхээ хүрээнд даатгалын компаниудын даатгалын гэрээний нөхцөл, шаардлагад хяналт тавьж ажилладаг. Энэ дагуу автотээврийн хэрэгслийн даатгалын гэрээний нөхөн төлбөр олгохоос татгалзах нөхцөлийг олон нийтэд мэдээлсэн.

Хорооноос автотээврийн хэрэгслийн даатгалын гэрээнд тавигдах шаардлагад нэмэлт, өөрчлөлт оруулсантай холбогдуулан автотээврийн хэрэгслийн даатгалын үйлчилгээг үзүүлж буй 15 даатгалын компанийн автотээврийн хэрэгслийн даатгалын гэрээний нөхцөл, шаардлагыг дахин хянаж, шинэчлэн бүртгэлээ.

Даатгагч, даатгуулагч нарын хооронд байгуулсан даатгалын гэрээ нь даатгалын компани үүргээ гүйцэтгэж, даатгуулагчид даатгалын нөхөн төлбөр олгох үндэслэл болох тул иргэд, байгууллага даатгалын гэрээ байгуулахдаа уг гэрээний нөхцөлийг сайтар судалж, танилцах шаардлагатай.

Иймд Хороо нь даатгуулагчдад даатгалын гэрээ байгуулахад нь туслах, даатгалын гэрээний нөхцөл, шаардлагын талаарх мэдээллийг хүргэх зорилгоор даатгалын компаниудын автотээврийн хэрэгслийн даатгалын гэрээний нөхөн төлбөр олгохоос татгалзах нөхцөлийг даатгалын компани тус бүрээр гаргасныг үүгээр танилцуулж байна.

Даатгуулагч та бүхэн даатгалын компани тус бүрийн “Автотээврийн хэрэгслийн даатгал”-ын гэрээний даатгалын нөхөн төлбөр олгохоос татгалзах нөхцөлийг сонирхсон компанийн нэр дээр дарж үзнэ үү.

 

1.“АРД ДААТГАЛ” ХХК

2.“БОДЬ ДААТГАЛ” ХХК

3.“ГАНЗАМ ДААТГАЛ” ХХК

4.“ГЭР ДААТГАЛ” ХХК

5.“МАНДАЛ ЖЕНЕРАЛ ДААТГАЛ” ХХК

6.“МИГ ДААТГАЛ” ХХК

7.“МОНГОЛ ДААТГАЛ” ХХК

8.“МОНРЕ ДААТГАЛ” ХХК

9.“МӨНХ ДААТГАЛ” ХХК

10.“НОМИН ДААТГАЛ” ХХК

11.“ПРАКТИКАЛ ДААТГАЛ” ХХК

12.“СОЁМБО ДААТГАЛ” ХХК

13.“ТЭНГЭР ДААТГАЛ” ХХК

14.“УЛААНБААТАР ХОТЫН ДААТГАЛ” ХХК 

15.“ХААН ДААТГАЛ” ХХК 

 

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

О. Чимгээ -ийн

Ж. Оджаргал -ийн

Б. Сансар -ийн

Б. Шагж -ийн

Б. Мягмаржаргал -ийн

Х. Норовсүрэн -ийн

Н. Батжаргал -ийн

Б. Үлэмж -ийн

С. Сэргэлэн -ийн

Б. Энхмандах -ийн