Эрчим хүчний хэрэглээ өмнөх оноос 1.5 хувиар өсжээ

Нийтлэгдсэн : 2021.03.28

Харин улсын хэмжээнд 39.9 сая кВт.цаг эрчим хүч ОХУ-д экспортолсон нь өмнөх оноос 33.5 хувиар өссөн үзүүлэлт юм.

Монгол Улсын цахилгаан, эрчим хүчний хэрэглээ 2020 онд 8,851.3 сая кВт.цагт хүрч өмнөх оноос 1.5 хувиар нэмэгдсэн байна.

Үүнээс 7,145.7 сая кВт.цаг буюу 80.7 хувийг дотоодын үйлвэрлэлээс хангажээ. Дотоодын үйлдвэрлэлийг эх үүсвэрийн бүтцээр нь авч үзвэл  90.9 хувийг дулааны цахилгаан станцууд, 9.07 хувийг нар, салхи, усны эх үүсвэрүүд, 0.03 хувийг дизель станцуудаас үйлдвэрлэсэн ажээ.

 

Импортоор худалдан авсан цахилгаан эрчим хүчний 18.3 хувийг ОХУ-аас 81.7 хувийг БНХАУ-аас авсан байна. Харин улсын хэмжээнд 39.9 сая кВт.цаг эрчим хүч ОХУ-д экспортолсон нь өмнөх оноос 33.5 хувиар өссөн үзүүлэлт юм.

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

О. Чимгээ -ийн

Ж. Оджаргал -ийн

Б. Сансар -ийн

Б. Шагж -ийн

Б. Мягмаржаргал -ийн

Х. Норовсүрэн -ийн

Н. Батжаргал -ийн

Б. Үлэмж -ийн

С. Сэргэлэн -ийн

Б. Энхмандах -ийн