Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлийн төлөвийг "тогтвортой" болгож ахиуллаа

Эх сурвалж : Сангийн яам

Нийтлэгдсэн : 2021.03.17

Орон гэргүй иргэдээ орон сууцжууллаа

аааааааааааааааааттттттттттттттттт

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

О. Чимгээ -ийн

Ж. Оджаргал -ийн

Б. Сансар -ийн

Б. Шагж -ийн

Б. Мягмаржаргал -ийн

Х. Норовсүрэн -ийн

Н. Батжаргал -ийн

Б. Үлэмж -ийн

С. Сэргэлэн -ийн

Б. Энхмандах -ийн