Залруулга мэдээ

Нийтлэгдсэн : 2019.08.07

 

Манай сайтаас 2019 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр “Мобиком корпораци түрээсийн төлбөрөө төлөөгүй” гэх агуулгатай нийтлэлтэй холбоотойгоор энэхүү залруулгыг уншигчид та бүхэндээ хүргэж байна.

Залруулгын хүрээнд бодит байдалтай танилцахад “Мобиком Корпораци” ХХК нь “Монтрейд” ХХК-тай түрээсийн гэрээ байгуулаагүй бөгөөд дамжуулан түрээслэгч “Ньюком Проперти” ХХК-тай хөрөнгийн менежментийн гэрээтэй ажилладаг болох нь тогтоогдсон. Үүнээс үзэхэд нийтлэлд дурдагдсан түрээсийн асуудал нь “Монтрейд” ХХК болон “Ньюком Проперти” ХХК нарын хоорондын маргаантай асуудал байжээ.  

 

Сайтын редакцын хамт олон

 

 

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Ш. Жавзансүрэн -ийн

Ц. Базар -ийн

Б. Баярбаатар -ийн

Д. Энхболд -ийн

Я. Эрдэнэбаатар -ийн

Б. Болормаа -ийн

Д. Энхсайхан -ийн

З. Билэгдэмбэрэл -ийн

Л. Цэнгүүнжав -ийн

Е. Жагаслаг -ийн