Сайн засаглал сэтгүүл

Нийтлэгдсэн : 2019.05.10

Сайн Засаглал сэтгүүлийн ээлжит дугаар "Компанийн нийгмийн хариуцлага" сэдвээр хэвлэгдэн гарлаа.


Энэхүү сэтгүүлээр дамжин олон нийтэд "Компанийн нийгмийн хариуцлага"-ын талаар үнэн зөв ойлголттой болгох, уншигчдад өндөр хөгжилтэй орнуудын баримталж буй бодлоготой танилцаж дотоодын компаниудад нийгмийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаанд нь түлхэц болох юм.

 

 

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Ш. Жавзансүрэн -ийн

Ц. Базар -ийн

Б. Баярбаатар -ийн

Д. Энхболд -ийн

Я. Эрдэнэбаатар -ийн

Б. Болормаа -ийн

Д. Энхсайхан -ийн

З. Билэгдэмбэрэл -ийн

Л. Цэнгүүнжав -ийн

Е. Жагаслаг -ийн