Төрийн өмчийн компаниуд 459 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажиллажээ

Эх сурвалж : www.gogo.mn

Нийтлэгдсэн : 2017.11.21

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар төрийн өмчийн бүртгэл хяналт, төрийн өмчит компаниудын удирдлагуудад хяналт тавьж ажилладаг.

2016 оны сонгуулийн дараа төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдүүдийг 10,8 их наяд төгрөгийн өр төлбөртэй хүлээн авч, нэг жилийн хугацаанд компанийн засаглалыг сайжруулан, хариуцлагыг дээшлүүлснээр өр төлбөр 2 их наяд төгрөгөөр буюу 25 хувиар буурчээ.

Төрийн өмчит компаниуд 2016 оны эхний хагас жилд 15,5 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай ажилласан бол 2017 оны эхний хагас жилд 459 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажиллаж, орлого 56 хувиар өссөн байна.

Төрийн өмчит бүх компанийн 60 хувь ашигтай ажилласан гэж Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас мэдээллээ.

Компанийн засаглалын сургалтанд шинээр хамрагдсан хүмүүс
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм

Б. Эрдэнээ -ийн

Ч. Жамбалсүрэн -ийн

О. Шинэбаяр -ийн

Д. Тэгшдэлгэр -ийн

Н. Доржсүрэн -ийн

Д. Ганхуяг -ийн

Д. Даваадулам -ийн

Б. Баясгалан -ийн

Ц. Оюунтуяа -ийн

Л. Эрдэнэдалай -ийн