• Налайхын дулааны станц ХК
Танилцуулга
Техник, технологийг боловсронгуй болгох, үйл ажиллагааны талаар Үйлдвэрлэлийн ажиллагааг оновчтой зохион байгуулж, хэрэглэгчдийг хэрэгцээт дулаан, хэрэглээний халуун усаар тасралтгүй хангахдаа орчны зохистой харьцааг барьж ажиллахын тулд дараахь зорилтуудыг тодорхойлсон. Үүнд:   Хэрэглэгчдийн хэрэгцээт дулаан, хэрэгцээний халуун ус үйлдвэрлэх ажиллагааг шинэчлэн зохион байгуулах. Засвар үйлчилгээг чанаржуулах. Зах зээлийн онцлогт тохируулан маркетингийн хольцыг бүрдүүлэх. Хэрэглэгчдийг зохист хэрэглээнд хэвшүүлж дулаан, усны алдагдлыг бууруулах. Төлбөрийн чадвар ба ашигт ажиллагааны түвшний тэнцлийг хангах. Хүний нөөцийн удирдлагаар хангаж, боловсон хүчнийг хөгжүүлж төлөвшүүлэх.   Станцын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж эдг...Дэлгэрэнгүй
ээр зорилтуудын хэрэгжилтийг хянаж байна.   15ИТА, 95 ажиллагсадтай. Үүнээс Монгол Улсын зөвлөх инженер 2, мэргэшсэн нягтлан бодогч 1, дээд боловсролтой 21, тусгай дунд боловсролтой 2, мэргэжлийн үнэмлэхтэй 84 ажиллагсадтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна.   “Налайхын Дулааны станц” ХК байгуулагдсан хугацаандаа олон арван хөдөлмөрийн алдартнууд, тэргүүний хүмүүсийг төрүүлсэн Налайх дүүргийн томоохон үйлдвэрүүдийн нэг юм. Тус станцаас төрийн дээд шагнал “Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан тугийн одон”-оор 1 хүн, “Алтан гадас одон”-оор 4 хүн, “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”-аар 8 хүн, Ардын хувьсгалын ойн медалиар 20 гаруй хүн, салбарын тэргүүний ажилтан буюу бусад салбарын тэргүүний ажилтнаар 26 хүн төрөн гарч одоо хүртэл ажиллаж байна.
Үйл явдлын мэдээ
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.
Компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан байдал
Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс Тийм